Notícies

Projecte europeu per impulsar el sector cultural i creatiu com a eix de desenvolupament social i econòmic de les comarques gironines

Foto : Projecte europeu per impulsar el sector cultural i creatiu com a eix de desenvolupament social i econòmic de les coma

És un projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), centrat en el sector cultural i creatiu

Forma part de la campanya de la Diputació de Girona sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial «Els PECT a Girona, territori intel·ligent»

La Diputació aporta a aquest projecte 882.910 euros a més de l'import de les despeses de coordinació

L'últim dels projectes europeus d'especialització i competitivitat territorial (PECT) que presenta la Diputació de Girona, i en el qual participa també l'Ajuntament de Girona, és el de les iniciatives culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, un projecte estratègic per impulsar el sector cultural i creatiu com a eix de desenvolupament social i econòmic de les comarques gironines.

Aquest projecte europeu contribueix a la cohesió i la professionalització del sector, amb la creació de l'Oficina de Foment de les Arts, que facilita assessorament i suport a empreses i professionals amb la finalitat d'impulsar el sector creatiu de Girona i el seu entorn i fomentar la participació cultural en els diferents àmbits artístics.

El projecte s'ocupa, d'una banda, de generar eines digitals per facilitar la coordinació i interrelació de la comunitat creativa i cultural. D'una altra banda, promou accions de sensibilització i dinamització per fomentar la innovació i la cooperació del sector.

El PECT de les iniciatives culturals i creatives també està pensat per fomentar el consum cultural en els diferents àmbits artístics, mitjançant el desplegament de tot un seguit de programes encaminats a crear nous públics, generar interès per les pràctiques culturals i augmentar la difusió de l'oferta.

Un altre objectiu del projecte és facilitar l'articulació entre equipaments de creació i exhibició i el treball en xarxa. I en darrer terme, té per objecte dotar a la ciutat de Girona de nous espais especialitzats (rehabilitació de l'antic cinema Modern i de la capella de Santa Llúcia) perquè esdevinguin laboratoris i banc d'equipaments al servei dels creadors.

Aquest projecte europeu se centra en la dinamització de l'activitat cultural, tot coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors, i forma part del conjunt de cinc projectes d'especialització i competitivitat territorial de la Diputació de Girona.

Tal com es va fer constar en la presentació de la campanya, els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals (diputacions, ajuntaments i consells comarcals), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a als objectius i les prioritats de la RIS3CAT (Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent de Catalunya) i del programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020; compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.


Més informació

La Diputació de Girona va presentar cinc projectes a la convocatòria dels PECT. Tots cinc van ser acceptats i ja s'estan executant a les comarques gironines.

Els PECT treballen els aspectes següents:

  • La dinamització dels principals sectors socioeconòmics, afavorint la interacció dels agents locals, les empreses, la recerca i la ciutadania, a partir de l'articulació d'ecosistemes innovadors.
  • La millora de les destinacions turístiques a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, introduint noves tecnologies i potenciant la xarxa de camins i el patrimoni cultural i natural.
  • La conversió del Baix Ter en un territori de referència com a regió sensible a l'aigua.
  • La consolidació de la demarcació com una regió saludable.
  • La dinamització de l'activitat cultural, coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors.

La Diputació de Girona aporta als cinc projectes 2.976.085 euros, al costat de les aportacions de les diferents institucions i entitats participants i de la subvenció europea.

Trobareu més informació sobre aquest projecte clicant a l'enllaç següent:
https://www.youtube.com/watch?v=-v_-qVEsc_Y