Notícies

«Girona, regió saludable», el programa europeu que promou la salut i el benestar dels habitants del territori gironí

Foto : «Girona, regió saludable», el programa europeu que promou la salut i el benestar dels habitants del territori gironí<

És un projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), centrat en l'àmbit de la salut

Forma part de la campanya de la Diputació de Girona sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial «Els PECT a Girona, territori intel·ligent»

La Diputació aporta a aquest projecte 656.219 euros a més de l'import de les despeses de coordinació

El projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) «Girona, regió saludable» té l'objectiu de convertir el territori gironí en un lloc on es promogui la salut i el benestar dels seus habitants, i d'augmentar la capacitat per prevenir les malalties cròniques comunitàries prevalents i, en especial, aquelles que afecten les persones més dependents i vulnerables.

La presidenta de Dipsalut i vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, ha manifestat que «Es tracta de treballar en xarxa per tal de generar i compartir coneixements molt valuosos, coneixements clau a l'hora de dissenyar noves polítiques públiques que veritablement promoguin la salut i el benestar de les persones».

En la iniciativa hi participen Dipsalut, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i la Fundació Salut Empordà.

«Girona, regió saludable» està centrat en l'àmbit de la salut i forma part del conjunt de cinc projectes d'especialització i competitivitat territorial de la Diputació de Girona.

Tal com es va fer constar en la presentació de la campanya, els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals (diputacions, ajuntaments i consells comarcals), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a als objectius i les prioritats de la RIS3CAT (Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent de Catalunya) i del programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020; compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.


Més informació

La Diputació de Girona va presentar cinc projectes a la convocatòria dels PECT. Tots cinc van ser acceptats i ja s'estan executant a les comarques gironines.

Els PECT treballen els aspectes següents:

  1. La dinamització dels principals sectors socioeconòmics, afavorint la interacció dels agents locals, les empreses, la recerca i la ciutadania, a partir de l'articulació d'ecosistemes innovadors.
  2. La millora de les destinacions turístiques a laCosta Bravai alPirineu de Girona,introduint noves tecnologies i potenciant la xarxa de camins i el patrimoni cultural i natural.
  3. La conversió del Baix Ter en un territori de referència com aregió sensible a l'aigua.
  4. La consolidació de la demarcació com unaregió saludable.
  5. La dinamització del'activitat cultural, coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors.

La Diputació de Girona aporta als cinc projectes 2.976.085 euros, al costat de les aportacions de les diferents institucions i entitats participants i de la subvenció europea.

Trobareu més informació sobre aquest projecte clicant a l'enllaç següent: https://youtu.be/7sjtwEtVDQo