Pla Econòmic i Financer

El Pla Econòmic i Financer (PEF) acredita el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament o inestabilitat pressupostària amb motiu de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa del sector públic de la Diputació de Girona.

En aquest apartat es pot consultar el Pla Econòmic i Financer aprovat per acord plenari en format PDF.

(Per acord de Consell de Ministres, no escau l'aplicació).