Dos-cents anys d'història (1822-2022)

El 1822 sis fundadors van sembrar, modestament, la llavor d'una institució que ara celebra els seus dos-cents anys.

La reunió constitutiva de la primera Diputació de Girona, sorgida de la subdivisió de la Diputació de Catalunya que les Corts de Cadis del 1812 havien instituït, va tenir lloc el dilluns 13 de maig del 1822, en un pis del número 7 de la plaça del Vi, a la cantonada de la pujada del Pont de Pedra (o de Sant Francesc), que era el domicili de Josep Perol, cap superior polític de la província de Girona. Hi assistiren Pere Felip, de Vilopriu; Josep Fina, de Palafrugell; Antoni Iglesias, de Santa Creu d'Horta (Osor); Carles Bosch, de la Jonquera; Francesc de Camps, de Girona, i el mateix Josep Perol, com a president, a més de Gervasi Gironella, com a secretari.

Sense una seu oficial ni una estructura organitzativa, aquests sis fundadors van sembrar, modestament, la llavor d'una institució que ara celebra els seus dos-cents anys.

Acta de constitució de la Diputació Provincial de Girona
Acta de constitució de la Diputació Provincial de Girona

Els testimonis d'aquests dos segles d'existència de la Diputació, sempre al servei dels municipis de les comarques gironines, els trobem en gran part al territori, en forma d'infraestructures i serveis, però també a l'Arxiu General de la Diputació, el qual custodia un valuós patrimoni documental que ara ens serveix per il·lustrar el recorregut d'aquesta exposició.

 • 1822

  Primera Diputació de Girona.

 • 1833

  Divisió provincial d'Espanya, del ministre Javier de Burgos.

 • 1834

  Número 1 del Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 • 1836

  Primeres eleccions de diputats provincials a Girona.

 • 1845

  Primera llei d'organització i atribucions de les diputacions, amb un paper destacat en formació dels ajuntaments, recaptació, quintes, beneficència, instrucció pública, obres públiques i vies de comunicació.

 • 1855

  La Diputació assumeix la direcció dels establiments hospitalaris i d'assistència social: l'Hospital de Santa Caterina i l'hospici.

 • 1873-1874.

  Primera República.

 • 1877

  La Diputació té competències en la creació de la Xarxa Provincial de Carreteres i elabora un pla de carreteres.

 • 1885

  Reglament de règim interior de la Diputació, que reestructura i modernitza els serveis.

 • 1886

  Fundació de l'Hospital Psiquiàtric de Salt.

 • 1914

  Formació de la Mancomunitat de Catalunya, constituïda per les quatre diputacions catalanes.

 • 1925

  Estatut provincial, implantat per la dictadura de Primo de Rivera.

 • 1931-1939

  La Diputació és reemplaçada per la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona.

 • 1946

  El Govern Civil, que compartia seu amb la Diputació, es trasllada a un nou edifici, ubicat a la Gran Via de Jaume I.

 • 1955-1975

  Creació intensa d'infraestructures municipals i d'equipaments culturals i esportius, i salvaguarda i preservació del patrimoni històric a totes les comarques.

 • 1979

  Primera Diputació democràtica.

 • 2022

  Dos-cents anys de la primera Diputació.