Sistema d'integritat institucional

La missió de servei públic de la Diputació de Girona està orientada a l'assoliment de l'interès general en el seu àmbit competencial. D'aquí la importància que la Diputació practiqui la cultura de la integritat pública a tots els nivells de la seva organització per minimitzar els riscos i irregularitats derivats de pràctiques contràries a l'interès general, protegint els fons públics mitjançant un sistema d'integritat institucional. El Sistema d'integritat institucional és un instrument de naturalesa preventiva que identifica els elements essencials i determina les accions necessàries per assolir els estàndards ètics requerits.