Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2024/101 ASSOCIACIO NOVACT Subvenció nominativa a l'Associació Novact per al finançament del Programa Vitamina. COOPERACIÓ CULTURAL C 2024 8.000,00
2023/10867 AJ. DE VILAJUIGA Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 6.321,65
2023/10860 AJ. DE SETCASES Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 15.508,98
2023/10848 AJ. DE SANT PERE PESCADOR (AJ) Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 6.900,85
2023/10846 CONSORCI SALINES BASSEGODA Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 10.058,87
2023/10844 CONSORCI DE L ESTANY Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 64.392,19
2023/10833 CONSORCI ALBA-TER Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 70.000,00
2023/10826 CONSORCI PROTECCIÓ ESPAI NATURAL ALTA GARROTXA Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 60.944,64
2023/10736 AJ. DE SILS Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 14.285,18
2023/10627 AJ. D URUS Convocatòria Patrimoni natural Ajuntaments i consorcis 2024-25 MEDI AMBIENT C 2024 11.061,01

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any