Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2024/949 AJ. DE SALT Convocatòria anticipada de subvencions Plans Actuació . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 11.000,00
2024/828 AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI Convocatòria anticipada de subvencions Plans Actuació . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 11.000,00
2024/1146 PROMEDITERRANIA CONSERVAC.,ESTUDI,DIFUS.PATRIMONI MARITIM Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, 2024 COOPERACIÓ CULTURAL RP 2024 16.265,00
2024/1113 CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, 2024 COOPERACIÓ CULTURAL RP 2024 9.976,00
2024/880 FUNDACIO MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, 2024 COOPERACIÓ CULTURAL C 2024 14.816,00
2024/596 FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA, COL.LECCIO TOMAS MALLOL Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, 2024 COOPERACIÓ CULTURAL RP 2024 15.392,00
2023/2968 CAN QUINTANA-MUSEU DE LA MEDITERRANIA 490609/001_SUBVENCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2023-2024 COOPERACIÓ CULTURAL RP 2024 1.295,50
2024/2419 AJ. DE TORROELLA DE MONTGRÍ (AJ) Pla de Sostenibilitat Turística en Destins Madurs: millora de la xarxa de la mobilitat urbana, millora de la plaça Jaques Costeu i millora de la plaça de Griells 1, 2 i 3 2024/2419 (490600/026) PRESIDENCIA C 2024 75.000,00
2023/11598 AJ. D AMER Millora i pavimentació del camí de la Barroca 2023/11598 (490600/025) PRESIDENCIA C 2024 60.000,00
2024/102 ASSOCIACIO ESCENARIS ESPECIALS Subvenció nominativa a l'Associació Escenaris Especials per al programa de teatre 2024. COOPERACIÓ CULTURAL C 2024 16.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any