Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2022/8624 AJUNTAMENT DE FORALLAC Urbanització del sector PA-V2 i PA-V3 per a la ubicació de l’escola municipal 2022/8624 490798/343 PRESIDENCIA C 2022 100.000,00
2022/8842 AJ. DE LA VALL D EN BAS 490618/000. DIRECTA A L'AJ. LA VALL D'EN BAS PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA GRADA AL PAVELLÓ MUNICIPAL. 2022/8842 COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 5.000,00
2022/7998 ASSOC. LIBERPRESS Coorganització dels Premis Liberpress, any 2022 (2022/7998) PRESIDENCIA C 2022 25.000,00
2022/8559 AJ. DE VILAFANT (AJ) Reurbanització c/ Empordà 2022/8559 PRESIDENCIA C 2022 100.000,00
2022/8615 AJ. D ARBUCIES Reforma i adequació antic Hotel d'Entitats per a nova llar avis 2022/8615 490798/339 PRESIDENCIA C 2022 150.000,00
2022/8346 AJ. DE CASTELL-PLATJA D ARO Remodelació plaça Poeta Sitjà 2022/8346 (490613/341) PRESIDENCIA C 2022 80.000,00
2022/8718 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Ajut econòmic nominatiu per a la realització d'un curset de Patrimoni MONUMENTS C 2022 2.000,00
2022/7405 ASOC. ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA - AEPECT Olimpíades Internacionals de Ciències de la Terra (490613/421) 2022/7405 PRESIDENCIA C 2022 3.000,00
2022/121 FUNDACIO VALLVIVA 490798/330 Fundació Vallviva. Subvenció per al finançament del Festival Vallviva. COOPERACIÓ CULTURAL C 2022 25.000,00
2021/5293 LA COPA, SCCL CONVOCATORIA DEL MAR ALS CIMS 2021-23 MEDI AMBIENT C 2022 3.345,50

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any