Peticions i resolucions de dret d'accés a la informació pública

En aquest espai es publica informació sobre la gestió de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública rebudes a la Diputació de Girona.

S'informa sobre l'estat de tramitació de les mateixes així com sobre el compliment dels terminis de resolució establerts a la normativa de transparència.

Les dades relatives a l'any en curs, s'actualitzen trimestralment.