Cost de campanyes de publicitat institucional

En aquest espai es fan públics, d'acord amb les disposicions legals en matèria de transparència, els costos de les campanyes de publicitat institucional que la Diputació de Girona contracta als diferents mitjans de comunicació. Per a cada campanya s'especifica l'expedient de referència, la descripció dels treballs contractats, el pressupost de licitació sense IVA i amb IVA i el nom de l'adjudicatari del contracte.