Memòries de gestió dels serveis

La Diputació de Girona redacta memòries anuals de gestió dels serveis d'assistència i cooperació que presta als municipis de la demarcació de Girona amb la finalitat de valorar la qualitat de la prestació d'aquests serveis i incorporar les millores necessàries. En aquest espai es poden consultar les memòries de gestió dels serveis de la Diputació.

 

Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació

Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Territori i Sostenibilitat