Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini són propietat de la Diputació de Girona (d'ara endavant, la Diputació), amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, Girona (CP 17004), CIF 1700000A, telèfon +34 972 185 000 i adreça electrònica suggeriments@ddgi.cat.

---

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la Seu electrònica de la Diputació, l'única que té plena validesa legal.

La Diputació no es fa responsable del contingut, l'exactitud i l'actualització de la informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la qual es faci remissió per mitjà d'enllaços.

---

El lloc web i els seus continguts _incloent-hi els textos, les imatges, els gràfics, les bases de dades i qualsevol altre material_ es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de la Diputació. Hi ha drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests continguts que corresponen o bé a la Diputació o bé a terceres persones que n'han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de manera expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels continguts d'aquest lloc web, sempre que quedi constància de la procedència. No obstant això, no es poden utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa i per escrit de la Diputació.

Aquestes condicions s'apliquen als continguts del lloc web protegits per drets d'autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (CC BY-NC-ND 4.0 INT) de Creative Commons.

L'escut oficial de la Diputació, els altres dissenys i logotips que l'identifiquen, així com els dels coorganitzadors i col·laboradors dels premis, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia i per escrit de la Diputació, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives que tenen el suport explícit de la Diputació. La Diputació també n'autoritza usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, d'estudi o de difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Diputació.

---

La Diputació entén que, en el moment d'emplenar els formularis que figuren al lloc web, l'usuari es considera prou informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s'integren als fitxers de la Diputació per tractar-les amb les finalitats que s'indiquin en cada cas. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a la Diputació per qualsevol mitjà.

La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmoda i ràpida la comunicació que s'estableix entre l'usuari i el lloc web. La vigència d'aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. Teniu la possibilitat de configurar el navegador d'internet per tenir-ne més coneixement i més control. Se us ha informat prèviament de la instal·lació de les galetes. Trobareu més informació sobre aquesta qüestió a l'apartat Política de galetes.