Normativa cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2019
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports