Formulari de modificació de dades facilitades en la sol·licitud de subscripció d'un conveni de col·laboració per al subministrament de documentació per a l'exercici de control intern amb la Diputació de Girona (CAT)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General