Pressupost general de la Diputació de Girona 2019


Pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici 2019, aprovat inicialment pel Ple de la Diputació del 27 de novembre

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Pressupost general
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General