Edicte d'aprovació del Catàleg de serveis de la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona en compra pública estratègica


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Pla de serveis
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública