Annex a la sol·licitud dels Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Sol·licituds
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Assistència i cooperació als municipis