Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General