Acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de la Diputació de Girona i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora, aprovat pel Ple de 15/05/2018 i modificat pel Ple de 16/10/2018


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Instrucció
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General