Publicar un edicte al BOP. Canvi del procés de signatura


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Secretaria General > Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > BOP (Butlletí Oficial de la Província)