Ordenança reguladora del recàrrec provincial sobre les quotes de l'Impost d'Activitats Econòmiques


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)