Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per serveis derivats


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2019
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General