Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2020
Categoria
Ordenances
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Presidència