Retribucions del Personal Funcionari (2019)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 425686 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Equip humà > Retribucions del Personal Funcionari
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Secretaria General