Formulario de alta de acreedor (ES)


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 745339 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Documentació > Contractual
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Etiquetes Alta_creditorDoc_contractual