3.6 Els punts suspensius

Els punts suspensius marquen una pausa que pot ser curta o llarga; si és llarga (equivalent a un punt), després dels punts suspensius escriurem majúscula, i si és curta (equivalent a una coma), continuarem la frase amb minúscula.

La Xarxa preveu la millora del servei d’orientació laboral, de la relació entre universitats i empreses... un cop s’implanti definitivament el programa «Enxarxa’t».

La Xarxa preveu la millora del servei d’orientació laboral, de la relació entre universitats i empreses... Tot això serà possible un cop s’implanti definitivament el programa «Enxarxa’t».

 

Els punts suspensius, que sempre són tres (quan coincideixen amb un punt, s’elimina aquest punt), s’escriuen enganxats a la paraula precedent i van seguits d’un espai.

S’utilitzen:

  • Per indicar que la frase queda inacabada, sovint per deixar oberta una enumeració.

Els cursos van adreçats a totes aquelles persones que es volen formar en àmbits com ara la informàtica, els idiomes, el comerç...

Cal tenir en compte que entre l’últim element de l’enumeració i els punts suspensius no hem d’escriure cap coma.

  • Els cursos van adreçats a totes aquelles persones que es volen formar en àmbits com ara la informàtica, els idiomes, el comerç,...
  • En les citacions literals, per marcar que se n’ha omès una part. En aquest cas, els punts suspensius s’escriuen entre claudàtors.

El regidor de Cultura ha destacat que «aquest servei [...] és una eina molt important per garantir l’accés igualitari a la cultura i a la informació».

 

No s’utilitzen els punts suspensius:

  • En combinació amb el mot etcètera o amb la seva abreviatura. En general, en llenguatge administratiu és preferile fer servir el mot etcètera per cloure les enumeracions.
  • Les subvencions a organismes, societats, consorcis, fundacions, associacions, etc... dels quals la Diputació sigui membre [...].
  • Les subvencions a organismes, societats, consorcis, fundacions, associacions, etc. dels quals la Diputació sigui membre [...].

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088