3.8 Els parèntesis

El parèntesi d’obertura s’escriu enganxat al terme que té a continuació, i el de tancament, a l’element que el precedeix.

S’utilitzen:

  • Per delimitar, dins el text, un incís que es considera que aporta informació addicional, secundària. En els casos en què la informació de l’incís té una relació més directa amb la resta del text, fem servir les comes o els guions (de més a menys relacionat).

Als ambients humits (testimonis dels antics estanys de la zona) destaca la presència d’arrossars.

  • En els casos en què un incís en conté un altre, la gradació en l’ús dels guions i els parèntesis és indiferent.
  • A banda de l’oferta tradicional de cursos del centre —informàtica (nivell bàsic i avançat), idiomes (anglès i francès) i tallers de manualitats (estampació i papiroflèxia)—, enguany hi ha programats un taller literari i un curs de redacció de documents.
  • A banda de l’oferta tradicional de cursos del centre (informàtica —nivell bàsic i avançat—, idiomes —anglès i francès— i tallers de manualitats —estampació i papiroflèxia—), enguany hi ha programats un taller literari i un curs de redacció de documents.
  • Per introduir aclariments.

La Universitat de Girona ha estat aquest matí l’espai on s’ha presentat el Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus Mediterrani (PRES PM).

Per assolir els objectius d’aquest projecte, FOCUS GI durà a terme un estudi en els sectors econòmics més representatius del territori (agroalimentari, de béns d’equip, de serveis de distribució, turístic, de la indústria química i cultural).

  • El parèntesi de tancament s’utilitza en llistes, després de les lletres d’ordre o dels números. En textos editats professionalment, les lletres d’ordre se solen compondre en cursiva, si bé el parèntesi s’ha d’escriure en rodona.

Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver-ne expirat el termini.

b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.

c) Per mutu acord.

d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

 

Quan els parèntesis contenen una frase independent, el text ha de començar amb majúscula i acabar amb punt. (Per als usos de la majúscula, vegeu 5, «Les majúscules i les minúscules».)

Caldrà presentar el pressupost. (El compte justificatiu simplificat haurà de ser d’import igual o superior.) L’ens beneficiari [...]. 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088