3.9 Els guions

El guió d’obertura s’escriu enganxat al terme que té a continuació, i el de tancament, a l’element que el precedeix.

S’utilitzen:

  • Per delimitar un incís que conté informació complementària més relacionada amb la resta del text que no pas la que tanquen uns parèntesis.

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona 2010, que organitza la Diputació de Girona, ha presentat avui el nou sistema d’entrades —venda a través del Telentrada i invitacions— i la programació definitiva.

  • En les citacions, per marcar quan intervé la persona que les reprodueix. Per indicar que l’incís no forma part de la citació, tanquem les cometes abans del guió d’obertura i les tornem a obrir després del guió de tancament, per tancar-les definitivament al final de la citació.

«Des de les institucions públiques» —ha manifestat el regidor— «treballem per fomentar l’esport en tots els sectors de població».

  • Per introduir els diferents elements d’una llista. Cal tenir en compte que s’ha de deixar un espai en blanc després del guió. (Per als usos de la majúscula, vegeu 5, «Les majúscules i les minúscules».)

La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:

— un representant designat per la Diputació de Barcelona;

— un representant designat per la Diputació de Girona;

— un representant del Centre de la Propietat Forestal;

— un alcalde d’un dels municipis del Parc, designat a aquest efecte pel Consell Coordinador;

— la directora del Parc;

— quatre representants de l’Associació de Propietaris nomenats per la Junta Directiva de l’Associació.

  • Per marcar els diàlegs. En aquest cas no s’ha de deixar cap espai després del guió.

—Quines eren les vostres preocupacions i dificultats a l’hora de tirar endavant el projecte?

—Bàsicament, el fet d’entrar en una dinàmica de canvi en una organització que durant anys n’havia sofert pocs.

 

Prescindim del guió que tanca l’incís quan coincideix amb el punt final d’una frase.

Als espais interiors hi ha tamarius i closes —en ocasions, convertides en conreus.

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088