3.3 El punt

El punt marca una pausa clara en el discurs. S’escriu enganxat a la paraula precedent i va seguit d’un espai.

S’utilitza:

 • En general, per separar elements amb un cert significat (frases) i també blocs lògics de contingut (paràgrafs).

Cada any, durant tres dies, els carrers i places de Begur acullen un mercat de productes d’ultramar, mostres d’oficis i actuacions musicals. Tampoc hi falten les havaneres ni els espectacles de carrer, amb recreacions de l’època indiana.

Demà dissabte, 12 de juny, se celebrarà la XV Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, que ha estat organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.

Aquesta XV Trobada tindrà lloc a la rectoria de Sant Vicenç, del municipi de Camós.

 • Al final de les abreviatures que no porten barra inclinada (vegeu, 4.1, «Les abreviatures»).

aj.                     av.                     dir. gral.                     doc.                     acctal.

 • En les representacions horàries, per separar les hores, els minuts i els segons.

A les 9.15 el president donarà la benvinguda als assistents a les jornades.

Són exactament les 12.22.50. [12 hores 22 minuts 50 segons]

 • Després del número d’ordre dels diferents apartats d’una enumeració (el punt no ha d’anar acompanyat de cap guió o guionet).

Per percebre l’aportació econòmica, la fundació haurà de presentar la documentació següent:

1. relació de les activitats realitzades durant el 2010, signada;

2. certificats dels ajuntaments conforme han rebut els cursos de formació;

3. justificants de les despeses del projecte subvencionat.

 • Per separar les referències numèriques de les classificacions, les lleis, etcètera.

Ho trobareu a l’apartat 8.3.2 de les Bases d’execució del pressupost.

D’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, [...].

 • En les quantitats, per marcar els milers, els milions i els milers de milions.

Hi han assistit unes 25.000 persones.                1.348.608 €

 • A la carta, després de la fórmula de comiat, quan conté un verb conjugat en forma personal.

Us saludo ben cordialment. [però Ben cordialment,]

 • Per separar diferents elements de les adreces electròniques (en aquests contextos no es deixa espai després del punt).

http://www.lacalaixera.cat/presentacio.php

 

No hi va punt:

 • Al final de la data dels documents, dels títols, dels rètols i d’altres construccions similars.

Agullana, 25 de març de 2011

A LA JUNTA DE GOVERN

No es permet fumar

 • Després dels signes d’admiració i interrogació.

No hi ha cap més pregunta? Doncs s’aixeca la sessió.

I ara! Això no és cert!

 • En els milers dels números d’una sèrie, com per exemple, en els telèfons, els anys, les pàgines, els DNI, els NIF, etc. Quan es tracta de números llargs, es poden deixar espais en blanc (vegeu 1.4, «Altres orientacions convencionals»).

L’Exposició Universal de Xangai 2010

Ho trobareu a la pàgina 1118.

Truqueu al 972 18 50 00

Asfaltatges Ripollès, amb el NIF B 02502500

Es construirà un viaducte de 135 m de llargada.         

El foc va cremar unes 100 ha de vegetació.

L’LMRLC conté la regulació general del règim local de Catalunya.

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088