Estudis


Informe socioenňmomic

 

Estructura empresarial

 

Els polígons d'activitat econňmica

 

Informes ERTO. Demarcació Girona

 

ERTO i treballadors afectats. Dades municipals