Giny

Aquest giny del XIFRA permet incorporar a qualsevol pàgina web l'enllaç a les dades estadístiques del municipi escollit. Els destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Girona.

L'única dada configurable del giny és el municipi.

Per tal d'obtenir el codi, que us permetrà incloure aquest giny al vostre web, heu de seleccionar el municipi del que voleu obtenir informació. A continuació podeu optar per l'opció de Giny amb imatge o només l'enllaç a la pàgina


Seleccioneu el municipi: