Novetats


Beneficiaris de prestacions - juliol 2023

Ja es poden consultar les noves dades actualitzades dels beneficiaris de prestacions per desocupació del mes de juliol de 2023 (dades municipals/mercat de treball/ Beneficiaris de prestacions per desocupació).

Atur registrat - agost 2023

Ja es poden consultar les dades d'atur registrat de agost de 2023 (dades municipals/mercat de treball/Atur registrat)

Contractació registrada - agost 2023

Ja es poden consultar les dades de contractació registrada de agost de 2023 (dades municipals/mercat de treball/Contractació registrada)

Llocs de treball: assalariats i autònoms - 2023 (2T)

Ja es poden consultar el nombre d'assalariats i autònoms per grans sectors d'activitat econòmica, per municipis (dades municipals/mercat de treball /LLOCS DE TREBALL)

Població activa local registrada - 2023 (1T)

Ja es pot consultar la població activa local registrada per municipis (dades municipals/mercat de treball /POBLACIÓ ACTIVA LOCAL REGISTRADA)

Empreses RGSS - 2023 (2T)

Ja es poden consultar el nombre d'empreses per grans sectors d'activitat econòmica, per municipis (dades municipals/mercat de treball /EMPRESES)

Enquesta de Població Activa, EPA - 2023 (2T)

Ja es poden consultar les dades de l'enquesta de població activa provincial (dades provincials/mercat de treball /EPA)

Deute viu - 2022

Ja es poden consultar les dades municipals de deute viu del 2022 (dades municipals/activitat econòmica/pressupostos municipals/Deute viu).

Impost sobre béns immobles urbà i rústic - 2022

Ja es poden consultar per municipis les noves dades de IBI urbà i rústic (dades municipals/ activitat econòmica/IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES)

Residus municipals i industrials - 2022

Ja es poden consultar per municipis les noves dades de residus municipals i industrials (dades municipals/qualitat de vida/RESIDUS)

Pressupostos municipals - 2022

Ja es poden consultar al XIFRA les dades de pressupostos municipals per municipis del 2022 (dades municipals/activitat econòmica/pressupostos municipals)

Establiments i places de turisme - 2022

Ja es poden consultar les noves dades relacionades amb el nombre de places i el nombre d'hotels, de càmpings, de residències-cases de pagès, d'apartaments turístics i d'habitatges d'ús turístic per municipis (dades municipals/activitat econòmica/TURISME)

Oficines de Turisme - 2022

Ja es poden consultar al XIFRA les noves dades d'oficines de turisme de l'any 2022. (dades municipals/turisme/OFICINES DE TURISME)

Renda familiar disponible - 2020

Ja es pot consultar la renda familiar disponible (milers d'euros) de l'any 2020 (dades municipals/activitat econòmica/ RENDA FAMILIAR DISPONIBLE).

Pensions no contributives de la Seguretat Social - 2022

Ja es poden consultar les noves dades relacionades amb les pensions no contributives, per municipis (dades municipals/qualitat de vida/assistencial/Pensions no contributives de la Seguretat Social)

Centres de dia per a la gent gran - 2022

Ja es poden consultar les noves dades relacionades amb els centres de dia per a la gent gran, per municipis (dades municipals/qualitat de vida/assistencial/Centres de dia per a la gent gran)

Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat - 2022

Ja es poden consultar les noves dades relacionades amb els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat, per municipis (dades municipals/qualitat de vida/assistencial/Centres ocupacionals per a persones amb discapacitats)

Places en residències per a la gent gran - 2022

Ja es poden consultar les noves dades relacionades amb les places de residència per a la gent gran, per municipis (dades municipals/qualitat de vida/assistencial/Places de residència per a la gent gran)