Siurana d'Empordà

Any de publicació
1998
Número pàgines
96
ISBN
84-86812-83-6
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- El piliocè marí

2- Siurana abans de Siurana

3- Demografia

4- Evolució del paisatge

5- Els camins

6- Puixança medieval

7- Siurana a la Crònica de Muntaner

8- El castell

9- L'església de Santa Coloma

10- El culte i la clerecia parroquials

-- La Força

11- L'hospital

-- El funcionament de l'hospital

12- Els antics estanys

13- La pesca

14- El dessecament

-- Toponímia

15- La torre de Basella

16- Siurana, capital d'una batllia

-- Ordinacions de la batllia

17- La decadència (segles XV-XVIII)

18- Propietaris i masovers

-- Inventari d'un mas del segle XVIII

19- Un personatge controvertit: Florenci Puig

20- Primera meitat del segle XIX

21- Segona meitat del segle XIX

22- Primer quart del segle XX

-- Visions de poble

23- Cinquanta anys de problemes escolars

24- L'ensenyament

25- Una ferreria centenària

26- Els masos

27- Els molins fariners

28- Els pous de glaç

29- La Guerra Civil

30- El franquisme

-- Eleccions

31- La ramaderia

32- El grup teatral

-- Cultura popular

33- El vedat de caça

34- El futbol

35- Siurana avui

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies