Les campanes

Any de publicació
1997
Número pàgines
96
ISBN
84-86812-77-1
Preu
14 €

A Occident, les campanes han tingut una triple condició, en tant que instruments musicals, objectes litúrgics i mitjans de comunicació. I amb el pas del temps, de tenir una raó de ser purament utilitària han adquirit la categoria de béns patrimonials i peces de museu. En aquest sentit el quadern està concebut com a síntesi divulgativa i documentada sobre les campanes, el protagonisme de què gaudiren i les influències que previuen en el paisatge sonor, les tradicions, la història local i les lletres a les comarques del nord-est català.