La present monografia recull, des d'una perspectiva temàtica amb voluntat de síntesi, els trets bàsics de la història local, amb una preferent incidència en els ss. XIX i XX. Relata alhora aspectes econòmics, culturals i sòcio-polítics fins ara del tot inèdits.