Revista de Girona

Revista de Girona

La Revista de Girona és una publicació bimestral que té com a objectiu difondre treballs de recerca i de divulgació cultural que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. A través de diferents seccions, entre les quals destaca el dossier temàtic de cada número, la publicació deixa testimoni del present i el passat de les terres de Girona.

Més informació a www.revistadegirona.cat


Darreres publicacions


Agenda

Sense entrades a l'agenda

Recull de premsa

  • Sense entrades a premsa

Crèdits

Director

Gerard Bagué Hugas

Coordinador

Josep Pastells i Mascort

Consell de redacció

Marta Aymerich i Martínez, Teia Bastons i Prat, Xavier Besalú i Costa, Tena Busquets Costa, Jordi Dalmau i Corominas, Joan Domènech i Moner, M. Carme Domènech i Puig, Jordi Dorca i Costa, Joan Ferrerós Serra, Salvador Garcia-Arbós, Sebastià Goday i Cuixart, Glòria Granell i Nogué, Cristina Masanés, Jordi Mascarella i Rovira, Joan Miró i Ametller, Joan Nogué i Font, Sílvia Planas Marcé, Marina Puig i Barris, Joaquim M. Puigvert i Solà, Josep Pujol Coll, Dolors Reig i Garganta, Anna Ribas i Palom, Ester Sala Codina, Joan Sala i Plana, Narcís Sureda i Daunis, Joan Ventura i Bragulat, Antoni Vilà i Mancebo, Dani Vivern i Lladó, Xavier Xargay i Oliva

Redacció i administració

Servei de Comunicació Cultural

Telèfon 972 18 51 92

A/e: rdg@ddgi.cat

www.revistadegirona.cat

Màrqueting

Oficina de Difusió

Telèfon 972 18 50 00

A/e: difusio@ddgi.cat

Distribució

Grup Logístic Vilarroya, SL

Telèfon 972 40 06 30

Projecte gràfic

AMDG

Xavier Roqueta

Maquetació

Accent Llibres, SL

Impressió

Impremta Pagès

Telèfon 972 42 01 07

Dipòsit legal

GI-54-1958

SP/ISSN 0211-2663

Revista de Girona versió digital

ISSN 2339-8868

Revista de Gerona versió digital (1955)

ISSN 2339-885X