Revista de Girona

Revista de Girona

La Revista de Girona és una publicació bimestral que té com a objectiu difondre treballs de recerca i de divulgació cultural que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. A través de diferents seccions, entre les quals destaca el dossier temàtic de cada número, la publicació deixa testimoni del present i el passat de les terres de Girona.

Més informació a www.revistadegirona.cat


Darreres publicacions


Agenda

Sense entrades a l'agenda

Recull de premsa

  • Sense entrades a premsa

Crèdits

Director

Gerard Bagué Hugas

Coordinador

Josep Pastells i Mascort

Consell de redacció

Teia Bastons i Prat, Tena Busquets Costa, Jordi Dalmau i Corominas, M. Carme Domènech i Puig, Jordi Dorca i Costa, Joan Ferrerós Serra, Salvador Garcia-Arbós, Rosa M. Gil i Tort, Sebastià Goday i Cuixart, Glòria Granell i Nogué, Carme López i Sanmartín, Cristina Masanés i Casaponsa, Mariona Masgrau i Juanola, Joan Miró i Ametller, Joan Nogué i Font, Anna Maria Pla i Boix, Sílvia Planas Marcé, Marina Puig i Barris, Joaquim M. Puigvert i Solà, Josep Pujol Coll, Dolors Reig i Garganta, Carme Renedo i Puig, Anna Ribas i Palom, Ester Sala Codina, Joan Sala i Plana, Joan Ventura i Brugulat, Antoni Vilà i Mancebo, Assumpció Vila i Simón, Dani Vivern i Lladó, Xavier Xargay i Oliva

Redacció i administració

Servei de Comunicació Cultural

Telèfon 972 18 51 92

A/e: rdg@ddgi.cat

www.revistadegirona.cat

Màrqueting

Oficina de Difusió

Telèfon 972 18 50 00

A/e: difusio@ddgi.cat

Distribució

Grup Logístic Vilarroya, SL

Telèfon 972 40 06 30

Projecte gràfic

AMDG

Xavier Roqueta

Maquetació

Palahí Arts Gràfiques, SL

Impressió

Produccions MIC, SL

Dipòsit legal

GI-54-1958

SP/ISSN 0211-2663

Revista de Girona versió digital

ISSN 2339-8868

Revista de Gerona versió digital (1955)

ISSN 2339-885X