Les comarques gironines (Aproximació a la realitat sòcio-geogràfica)

Any de publicació
1986
Número pàgines
211
ISBN
84-505-3103-9
L'objectiu bàsic d'aquest treball ha estat aconseguir un bon resum dels diferents aspectes geogràfics i econòmics de les comarques per tal que sigui una eina de consulta a l'abast d'un públic ampli. El llibre té una estructura metodològica clàssica, consistent en un primer apartat de definició del territori objecte d'estudi, adminstrativament, un apartat de medi físic; un capítol de població i quatre capítols de l'activitat econòmica.