-- Situació

-- Cronologia

1- Antecedents

2- L'obra de Baldiri Reixac

-- El segle XVIII

3- El segle XIX

4- La granja-escola de Fortianell

5- Els inicis del segle XX

6- Bressol de la renovació pedagògica

7- Les Converses Pedagògiques

8- La vella escola rural

9- La graduació de l'escola

10- Les revistes professionals

11- Les Escoles Normals

-- Cassià Costal, el Cossío català

12- Les pràctiques escolars

13- Gironins al Patronat Escolar de Barcelona

14- Les colònies

15- Les escoles de congregació

16- Altres experiències

-- L'educació "neutra"

17- L'escola republicana

18- La Guerra Civil

19- Depuració i exili

-- Un mestre depurat

20- El franquisme

21- La renovació durant la dictadura

22- Les Escoles d'Estiu

23- Canvi escolar i polític

24- Els moviments de renovació

25- La LOGSE

26- El batxillerat

27- La formació professional

28- El magisteri

29- Escoles per a deficients

30- La nova escola rural

-- Les Zones Escolars Rurals

31- Democràcia i escola

32- La inspecció

33- L'escola religiosa

34- Els serveis educatius

35- L'escola multicultural

36- Mirant cap al futur

-- La realitat escolar en números

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions