Aquesta monografia presenta el que coneixem fins ara de la història de Pau, des de les èpoques més reculades -en el seu terme municipal s'hi han trobat les restes més antigues de presència humana a la comarca- fins al moment present.