-- Situació

-- Cronologia

1- Els primers pobladors

2- Monuments megalítics

-- Isidre Macau i els dòlmens

3- Demografia

4- Els primers barons de Pau

5- Els Pau rossellonesos

6- L'aventura mediterrània

7- Dos bisbes destacats

8- Dues obres mestres del gòtic

9- El monestir de Penardell

-- Els ametllers ja són batuts

10- L'edat medieval

11- El poblament medieval

12- Els Rocabertí i els Cruïlles

13- Vilaüt

14- El castell i els senyors de Vilaüt

15- Les ordinacions

16- Els canvis del segle XVIII

17- Les imposicions

18- La primera meitat del segle XIX

-- Visions del poble

19- Les festes majors d'antany

20- Els anys de la Restauració

21- Primer terç del segle XX

22- La Guerra Civil

23- La Col·lectivitat Agrícola

24- El franquisme

25- El parlar dels anys seixanta

-- Referències literàries

26- L'església parroquial

27- Els parcs naturals

28- La Creu Blanca

-- De Pau a Sant Pere de Rodes

29- Aigua cap a la Guinea

30- La Cooperativa Agrícola

31- Les associacions

32- El Carnaval i el Ranxo

-- Una cançó i una llegenda

33- L'escola

34- La col·lecció de Salvador Comas

35- Toponímia històrica

36- Topònims actuals

37- L'època democràtica

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions