-- Situació

-- Cronologia

1- Primeres referències

2- L'Edat Mitjana

3- De lloc reial a població sota domini senyorial

4- Els Vallgornera

5- Els segles XVI i XVII

6- Orígens del règim municipal

7- Els marquesos de Vilanant

-- La distribució de la riquesa l'any 1696

8- Depredacions i extorsions

9- El desastre de la Guerra Gran

-- L'acte de presa de possessió del marquès de Vilanant l'any 1807

-- Els vilanencs l'any 1826

10- La darrera carlinada

11- El primer terç del segle XX

12- La darrera guerra civil

13- El franquisme

14- Demografia

15- L'església parroquial

-- Els capellans al servei de la parròquia

16- Costumari parroquial

17- El castell de Soler

18- El castell d'Escales

19- "El Castell"

20- Sant Salvador de Coquells

-- Masos desapareguts

21- Masos actuals (I)

22- Masos actuals (II)

23- Molins i trulls

24- Taravaus

25- La Garriga

26- Rius, rierols i fonts

-- Toponímia

27- Evolució de la producció agrària

28- Els caçadors

29- El futbol

30- Les associacions

31- Festes tradicionals

32- Vilanencs il·lustres

33- Rodamons que han passat pel poble

34- Seixanta anys de precarietat escolar

35- La construcció de les escoles actuals

36- Instal·lació de l'enllumenat públic i del telèfon

37- Vilanant avui

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies