En aquest llibre es fa una visió històrica sintetitzada del que ha estat l'evolució dels antics pobladors de la zona, des dels primers colonitzadors grecs fins arribar als darrers dies d'existència de la fortificació militar. Amb aquesta obra es destaca la importància arqueològica i monumental d'un solar amb més de vint-i-cinc segles d'història, i element destacat del nostre patrimoni cultural.