-- Situació

-- Cronologia

1- Un jaciment múltiple

2- L'antiga topografia

3- La fundació grega

-- Les fonts clàssiques

4- El barri hel·lenístic

5- Castellum de Cató

6- L'ocupació romana

7- Els primers cristians

8- El bisbat de Roses

9- L'època visigòtica

10- Roses en el segle VI

11- S'abandona el lloc?

-- El culte i els morts

12- Poblament dispers

-- Sta. Maria de Magrigul i la Guardiola

13- El monestir de Sta. Maria

14- La vila vella

15- La vila nova

16- La pesca

17- Drets de castell

18- Jurisdicció compartida

-- Concepte de jurisdicció compartida

19- El port de Roses

20- Comtes, reis

21- Règim municipal

22- Fires i mercats

23- Els perills de la costa

24- Una nova identitat

25- L'emperador i Roses

26- La vila fortificada

-- El castell de Botó

27- Les casernes

28- El recinte exterior

29- El setge de 1645

30- La pau dels Pirineus

31- El setge de 1693

32- Cal demolir la plaça?

33- La Guerra Gran

34- La Guerra del Francès

35- La plaça s'abandona

-- Glossari de termes

36- L'expansió de la vila

37- El segle XX