Aquesta monografia és la primera que apareix sobre la totalitat de l'actual terme municipal de les Llosses. Els autors d'aquest llibre ens hem marcat com a principals objectius: primer, remarcar el marc natural i humà, és a dir, el paisatge, com a resultat històric de relació entre la natura i la societat. Cal tenir present que en un municipi tan poc poblat i a la vegada muntanyós com les Llosses, el paisatge esdevé un dels seus principals valors a conservar i, alhora, un dels seus principals atractius. En segon lloc, ens hem preocupat d'assenyalar l'important patrimoni de la història d'aquestes terres però també complement imprescindible del paisatge abans esmentat.