-- Situació

-- Cronologia

1- El relleu i el clima

2- La Riera de Merlès i la de les Llosses

3- Les fonts

4-Les rouredes i fagedes

5- Les pinedes de pi roig i l'explotació forestal

-- La successió vegetal dels boscos

6- Les relacions entre la societat i el bosc

-- El molí de Capdevila

7- La prehistòria

8- Els primers documents

9- El castell de la Guàrdia

-- Ponç de la Guàrdia, trobador

10- El castell de Palmerola

11- El domini feudal

12- Maçanós

13- El segle XVII

14- Els molins fariners

15- El segle XVIII

16- El segle XIX

17- Els orígens de la Farga de Bebié

18- La Guerra Civil

19- L'evolució del terme fins al final del s. XIX

20- L'evolució del terme al llarg del s. XX

21- L'evolució de la població al llarg del s. XX

22- El poblament

23- L'evolució recent de l'agricultura i la ramaderia

24- El mercat i el comerç

-- El mercat de l'avet

25- El turisme

26- La carretera C-149

27- Els camins de les Llosses

-- Personatges

28- Santa Maria de Matamala

29- Santa Maria de les Llosses

30- St. Sadurní de Sovelles i St. Esteve de Vallespirans

31- Santa Margarida de Vinyoles

32- Viladonja

33- Palmerola

34- La masia de Llimós

35- La masia del Guixer

36- Les escoles

37- L'Ajuntament

38- El futur de les Llosses

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions