Miratges, 300 anys de projectes no realitzats a les comarques gironines

Any de publicació
2003
Número pàgines
169

El nostre objectiu s'ha centrat a recopilar tots aquells projectes que, tant d'arquitectura, com d'urbanisme com d'infraestructura, en els àmbits cronològics fixats, ens ofereixen alternatives reals a allò que es va acabar realitzant, o bé iniciatives que restaren oblidades sense continuïtat. En la mesura que ens ha estat possible, hem documentat els canvis d'idea i les raons que s'hi amaguen, per tal de poder il·lustrar, a la llum dels documents, una altra història que és, en definitiva, la mateixa. El marc cronològic ha quedat fixat entre final del segle XVII -data dels primers dibuixos trobats, i 1979, data d'inici dels primers ajuntaments democràtics, amb la diversificació en concursos i iniciatives que aquest fet desencadenà.