Estructura comercial de la Costa Brava (11 vol.)

Any de publicació
1984
ISBN
DL-B. 35-561-1984
Aquest treball té un objectiu múltiple: a/ estudiar l'oferta comercial i les característiques dels establiments de la Costa Brava, b/ analitzar la capacitat de despesa i els hàbits de compra dels consumidors, tant residents com de segona residència i turistes, c/ analitzar la configuració territorial i les àrees d'atracció i de mercat de l'àrea estudiada i, d/ apuntar les línies bàsiques de reflexió i actuació de les administracions públiques i dels comerciants en la perspectiva d'una ordenació i reconversió del sector comercial.