Sant Pere de Galligants

Any de publicació
2012
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-89-0
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Una fundació extramurs

2- Llegenda i realitat

3- La regla de sant Benet

4- Un patró comú de monestir

5- La vida quotidiana dels monjos

6- L'scriptorium i la biblioteca del monestir

7- Més enllà de Galligants

8- L'església romànica

9- L'escultura: capitells, portalada i rosassa

10- L'escultura: el claustre

11- Altars i retaules

12- El burg de Sant Pere

13- El burg de Santa Eulàlia i l'Hospital Vell

14- Sant Nicolau

15- De burg a barri

16- El riu, font de vida i de destrucció

-- L'aiguat de 1843

17- La fi del barri medieval

18- La clau del regne

19- Creació de la Comision de Monumentos

20- Naixement del Museo Provincial (1845-1870)

21- La confraria de Sant Jordi i el culte al Remei

22- Consolidació de la Comisión Provincial

-- L'Exposició d'Art Antic de 1909

23- El museu (1870-1936)

-- La vida del Museo Provincial

24- La Comissió de Monuments a la República

25- El museu durant la Guerra Civil

26- La Comissió del Patrimoni Artístic

27- Museo Arqueológico Provincial (1939-1973)

28- De nou, la Comisión Provincial

29- Un marc incomparable

30- L'exposició de Flors

31- De Museo de Gerona a Museu Arqueològic

32- Destruccions i reconstruccions

33- Restauracions en el segle XIX

34- Restauracions en el segle XX

35- El Museu d'Arqueologia de Catalunya (1990)

36- El barri a la frontera

37- D'imatge de postal a adreça postal

38- Els escriptors: Rusiñol i Pla

39- Els escriptors: Bertrana

40- La memòria documental

-- Bibliografia, agraïments i fonts