-Presentació

 

-L'Hospital de Santa Caterina, un model de servei entre el barroc i

 l'actualitat

 (Rosa Maria Gil Tort)

 

-L'hospital de Girona i la Girona de l'hospital

 (Enric Mirambell i Belloc)

 

-La construcció de l'antic Hospital de Santa Caterina, un palau al

 servei dels més necessitats

 (Isabel Juan Casademont)

 

-La farmàcia de l'antic Hospital de Santa Caterina

 (Carles Vela Aulesa)

 

-Una superposició de realitats sobre l'Hospital de Santa Caterina

 (David Iglésias Franch)

 

-Evolució, realisme i records

 (Natàlia Navarro i Sastre i Laura Tàrrega i Tàrrega)

 

-Santa Caterina: el futur del passat

 (Joaquim Nadal i Farreras)

 

-Bibliografia