Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A l’efecte de / Als efectes de

La locució a l’efecte de és sinònima de a fi de, amb la finalitat de, i es fa servir en algun certificat quan cal especificar l’ús o destinació que es donarà al document. Les formes de plural (als efectes de i a efectes de) cal que es corresponguin amb una suma d’efectes.

  • l, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada a l’efecte de presentar-lo davant de l’organisme corresponent.
  • I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada als efectes de justificació dels estudis realitzats i de valoració en la fase de concurs de la convocatòria indicada.

En canvi, les expressions a tots els efectes o als efectes que corresponguin, calcades del castellà, són buides i convé prescindir-ne.

  • Als efectes que corresponguin, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.
36
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088