Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Ell, ella, ells, elles

Sovint fem servir aquests pronoms personals forts quan no van referits a persones. Hi ha diferents recursos per evitar aquest ús:

  • Si la preposició de precedeix els pronoms ell, ella, ells, elles, no referits a persones, es poden evitar fent servir el pronom en.
  • Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es derivin.
  • Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin.
  • Quan altres preposicions (a, en, amb, contra, etc.) precedeixen el pronom personal fort, sovint es pot utilitzar el pronom hi.
  • La llei i totes les disposicions en ella especificades han de ser [...].
  • La llei i totes les disposicions que s’hi especifiquen han de ser [...].
97
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088