Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Expedir i estendre

Expedir significa ‘despatxar un document oficial’, i estendre, ‘posar (un document) per escrit en la forma acostumada’. En el certificat podem utilitzar aquests dos verbs indistintament.

35
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088