Riudellots de la Selva

Any de publicació
2000
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-16-7
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- L'entorn natural de la Selva

2- La formació del paisatge actual

3- Topònims i paisatge

-- L'evolució de la fauna

4- Els rius de Riudellots

5- Les causes dels aiguats

6- Les inundacions

7- Les fonts documentals

8- L'evolució demogràfica

9- Als volts de l'any 1000

10- Senyors i pagesos

11- El trasllat del poble

12- La construcció de l'església

13- Les obres d'art de l'església

14- La capella de l'Hostal Nou

-- Cançoners i goigs

15- Sants i dimonis en temps del Barroc

16- El segle XVIII: lligats a la terra

17- La parròquia

18- Joan Calderó: un clergue instruït

-- Boscos, veïnats i cases de pagès (I)

-- Boscos, veïnats i cases de pagès (II)

19- El segle XIX

-- La vida a pagès

20- Política i societat (1892-1936)

21- La guerra civil (1936-1939)

-- El cost de la guerra

22- L'etapa franquista (1939-1975)

23- La transició a la democràcia

24- La modernització de l'agricultura

25- Indústries, indústries

26- Del camí ral al TGV

27- La urbanització del poble

28- De poble de pagès a la modernitat

29- L'escola

30- La festa major

31- Les altres festes i aplecs

32- L'esport

33- Les sardanes

34- La dinamització de la parroquia

35- Els mitjans de comunicació locals

36- La col·lecció d'art de can Batlle

37- Riudellots davant el segle XXI

-- Bibliografia i agraïments