Per les esglésies

Any de publicació
2000
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-15-9
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Esglésies gòtiques

2- El gòtic "modern"

3- Esglésies dels segles XVIII-XIX

4- Del romanticisme al modernisme

5- Torres i espadanyes

6- Signes d'identitat

7- Rellotges de campanar

8- Del pedró al comunidor

-- Ubicació de les esglésies

9- Esglésies i castells

10- Escoles a les esglésies

11- Capelles laterals

12- Sagristies i calaixeres

13- Les golfes

14- Baptisteris i piques

-- Enterraments i cementiris

15- El cor

16- Altars, ares, consagracions

17- Evolució del retaule

18- Retaules barrocs

19- Mobiliari del presbiteri

20- Reixes i cortinatges

-- Finançament

21- Trones i bancs

22- Custòdies i calzes

23- Creus processionals

24- Reliquiaris

25- Exvots i presentalles

-- Un contracte de construcció d'església

26- Ornaments

27- Per la processó

28- Setmana Santa

29- Bacines

30- Orgues

31- Caixes fortes

32- Mostres i museus

-- Dates de construcció d'esglésies

33- Símbols i emblemes

34- Pintures

35- Claus de volta

36- Destruccions

37- Art recent

-- Glossari

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions